[PPT] 10CB Bài 05 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)

Trần Công Huẩn Upload ngày 26/05/2014 08:09

File 10CB Bài 05 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Trần Công Huẩn liên quan đến 10CB Bài 05, Trần Công Huẩn, THPT Chuyên Tiền Giang, 10CB Bài 05 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 576 lượt.


10CB Bài 05 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)
10cbbai05.thuvienvatly.com.b18af.ppt

Bài 05: Chuyển động tròn đều.

Rất hay, đầy đủ, chỉ 1 file với 18 slide.


Xem trước tài liệu 10CB Bài 05 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)