[Word] Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8

nguyen van ngo Upload ngày 03/06/2014 08:52

File Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8 Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của nguyen van ngo liên quan đến Chuyên đề, dạy học tích cực, môn vật lý, cho học sinh lớp 8, Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/06/2014 và cho đến giờ nó được tải về 940 lượt.


Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8
chuyen-de.thuvienvatly.com.6793f.doc

Chuyên đề trên đã giúp tôi khá thành công trong việc khơi dậy tinh thần tự học và lòng yêu thích vật lý của học sinh


Xem trước tài liệu Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8