[PDF] TÀI LIỆU THAM KHẢO LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC 14/6/2014

phamngocthao2003 Upload ngày 16/06/2014 13:44

File TÀI LIỆU THAM KHẢO LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC 14/6/2014 PDF thuộc chuyên mục của phamngocthao2003 liên quan đến TÀI LIỆU, THAM KHẢO, LUYỆN THI, CẤP TỐC, TÀI LIỆU THAM KHẢO LUYỆN THI CẤP TỐC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/06/2014 và cho đến giờ nó được tải về 7,038 lượt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC 14/6/2014
luyen-thi-cap-toc-hoa-hoc-2014-14-6-2014.thuvienvatly.com.cdf16.pdf

PHỤ LỤC

 

 

Môđun 1:  Phương pháp bẢo toàn vỀ lưỢng   1 

 

Mođun 2: Phương pháp tăng giẢm khỐi lưỢng   11 

 

Mođun 3: Phương pháp bẢo toàn electron   20 

 

Mođun 4: Phương pháp bẢo toàn điỆn tích   25 

 

Mô đun 5 : PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI  29 

 

Môđun 6: Phương pháp đẠi lưỢng trung bình   32 

 

Mođun 7: Phương pháp đưỜNg chéo   37 

 

Mođun 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ  40 

 

Mô đun 9:  Phương pháp lẬp sơ đỒ hỢp thỨc   52 

 

Mô đun 10: PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN   55 

 

Môđun 11: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP QUAN TRỌNG HOÁ VÔ CƠ   57 

 

Mô đun 12:  MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP QUAN TRỌNG HOÁ HỮU CƠ   62 

 

Mô đun 13: MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH   74 

 

CÁCH HỌC HÓA HỌC+CẤU TRÚC ĐH NĂM CŨ                                  83

 

MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN                                                                             84

 

PHÂN LOẠI ĐỀ THI CAO ĐẲNG  ĐẠI HỌC 2011;2012                                                              94

 

MỘT SỐ ĐÁP ÁN GỢI Ý PHÂN LOẠI ĐỀ THI CAO ĐẲNG  ĐẠI HỌC 2011;2012       157

 

5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT                                               159

 

(THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA; MINH KHAI;CHUYÊN ĐH VINH;KHTN;...)

 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CẤP TỐC HÓA HỌC   (sưu tầm  hocmai.vn)                           221

 

KỸ NĂNG LỤI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC                                                                     223

 

Nguồn: hocmai;tanggiap;luyenthidaihoc;violet;thuvienvatly; math; dethithudaihoc;dayhoahoc;internet;….

 

 

Phạm Ngọc Thảo- sưu tầm và biên tập

 

 

 


Xem trước tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO LUYỆN THI CẤP TỐC