[Word] Ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo

Thầy Hoàng Upload ngày 11/07/2014 10:38

File Ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Thầy Hoàng liên quan đến Ôn tập, dao động điều hòa, con lắc lò xo, Ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,433 lượt.


Ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo
ontapdddh-cllx.thuvienvatly.com.b5eeb.docx

Chuyên đề ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo


Xem trước tài liệu Ôn tập dao động điều hòa và con lắc lò xo