[Word] Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng

Hoàng Kì Anh + Huỳnh Thị Hạnh Nhân Upload ngày 16/07/2014 10:59

File Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Hoàng Kì Anh + Huỳnh Thị Hạnh Nhân liên quan đến Sóng cơ, Phương trình sóng, Sự lan truyền sóng, Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,526 lượt.


Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng
sOng-cOdoc.thuvienvatly.com.c92fe.docx

 

Xin ý kiến và góp ý


Xem trước tài liệu Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng