[PDF] [Vật Lý 12]_Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm_Phân dạng bài tập

Dang Minh Upload ngày 24/07/2014 20:48

File [Vật Lý 12]_Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm_Phân dạng bài tập PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dang Minh liên quan đến Sóng cơ học, Sóng dừng, sóng âm, Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 826 lượt.


[Vật Lý 12]_Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm_Phân dạng bài tập
vat-ly-12song-co-hocsong-dung-song-amphan-dang-bai-tap.thuvienvatly.com.56c1a.pdf


Xem trước tài liệu Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm