[PDF] [Vật lý 12]_Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết

Dang Minh Upload ngày 24/07/2014 20:47

File [Vật lý 12]_Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dang Minh liên quan đến Sóng cơ, Trắc nghiệm lý thuyết, Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 356 lượt.


[Vật lý 12]_Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết
vat-ly-12song-cotrac-nghiem-ly-thuyet.thuvienvatly.com.6b4fc.pdf


Xem trước tài liệu Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết