[PDF] 600 bài dao động cơ hay và khó được tổng hợp từ đề thi chính thức của BGD&ĐT - đề thi thử các trường chuyên

Photon Upload ngày 24/07/2014 20:46

File 600 bài dao động cơ hay và khó được tổng hợp từ đề thi chính thức của BGD&ĐT - đề thi thử các trường chuyên PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Photon liên quan đến 250 bài, dao động cơ, hay và khó, 250 bài dao động cơ hay và khó.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 18,418 lượt.


600 bài dao động cơ hay và khó được tổng hợp từ đề thi chính thức của BGD&ĐT - đề thi thử các trường chuyên
--tanggiapvn--chuong-1-dao-dong-co-hoan-chinh-de.thuvienvatly.com.a042b.pdf

 Tài liệu biên soạn và chỉnh sửa từ nguồn đề thi của BGD&ĐT; thi thử các trường chuyên trong cả nước(2007 đến 2014)


Xem trước tài liệu 250 bài dao động cơ hay và khó