[PDF] Statistical Thermodynamics - Cambridge UP

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 17/08/2014 17:59

File Statistical Thermodynamics - Cambridge UP PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Nguyễn Lê Anh liên quan đến Statistical Thermodynamics, Cambridge UP, Statistical Thermodynamics - Cambridge UP.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 263 lượt.


Statistical Thermodynamics - Cambridge UP
cambridge-up-statistical-thermodynamics.thuvienvatly.com.8919f.pdf

 

Tác giả: NORMAND M. LAURENDEAU

 

Purdue University


Xem trước tài liệu Statistical Thermodynamics - Cambridge UP