[PDF] CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN- CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - THẦY NGHĨA HÀ PLEIKU

Trần Nghĩa Hà Upload ngày 17/08/2014 18:05

File CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN- CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - THẦY NGHĨA HÀ PLEIKU PDF thuộc chuyên mục Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn của Trần Nghĩa Hà liên quan đến CHUYỂN ĐỘNG QUAY, VẬT RẮN, CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,027 lượt.


CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN- CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - THẦY NGHĨA HÀ PLEIKU
1-chuyEn-DOng-quay-cUa-vAt-rAn.thuvienvatly.com.4045a.pdf

ĐÂY LÀ HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VÂT RẮN, GIÚP CHO HỌC SINH NẮM ĐƯỢC KIẾN THỨC CƠ BNR PHẦN ĐẦU CỦA CHƯƠNG I


Xem trước tài liệu CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN