[EXE] Phần mềm cân bằng phương trình phản ứng hóa học Alavois CE3

Vương Thiện Huy Upload ngày 27/08/2014 13:26

File Phần mềm cân bằng phương trình phản ứng hóa học Alavois CE3 EXE thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ tính toán của Vương Thiện Huy liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,583 lượt.


Phần mềm cân bằng phương trình phản ứng hóa học Alavois CE3
install-alavoisce.thuvienvatly.com.73686.exe

ALAVOIS CE3 – ChemEXpress mark III
Phiên bản: 3.4.1
Tác giả: Vương Thiện Huy (Sean Huy T. VUONG)
Email: team.alavois@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Alavois.CE
Xem file hướng dẫn tại: thuvienvatly.com/download/40679