[PPS] Con lắc đơn

Sưu tầm Upload ngày 11/04/2009 18:45

File Con lắc đơn PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của Sưu tầm liên quan đến con lac dong, dao dong dieu hoa, bai giang, Con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,155 lượt.


Con lắc đơn


Xem trước tài liệu Con lắc đơn