[PPTX] Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Thuy Du Upload ngày 18/09/2014 07:34

File Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của Thuy Du liên quan đến Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức, Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/09/2014 và cho đến giờ nó được tải về 957 lượt.


Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
my-daoaongtatdan-new.thuvienvatly.com.31eb4.pptx


Xem trước tài liệu Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức