[PPT] Tụ Điện 11

Đa Kim Vẻ Upload ngày 23/09/2014 10:03

File Tụ Điện 11 PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11. của Đa Kim Vẻ liên quan đến Tụ Điện 11, Tụ Điện 11.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2014 và cho đến giờ nó được tải về 676 lượt.


Tụ Điện 11
tu-dien-thao-giang.thuvienvatly.com.51871.ppt


Xem trước tài liệu Tụ Điện 11