[PPS] Con lắc lò xo

Sưu tầm Upload ngày 11/04/2009 18:45

File Con lắc lò xo PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của Sưu tầm liên quan đến con lac lo xo, dao dong dieu hoa, bai giang, Con lắc lò xo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,235 lượt.


Con lắc lò xo


Xem trước tài liệu Con lắc lò xo