[PDF] Ý tưởng để giải các bài toán chuyển động khó (kèm đáp số)

Nguyễn Ngọc Tuấn Upload ngày 06/10/2014 21:17

File Ý tưởng để giải các bài toán chuyển động khó (kèm đáp số) PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10 của Nguyễn Ngọc Tuấn liên quan đến Ý tưởng, giải toán, chuyển động, Ý tưởng giải toán chuyển động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 2,741 lượt.


Ý tưởng để giải các bài toán chuyển động khó (kèm đáp số)
y-tuong-giai-toan-chuyen-dong-public.thuvienvatly.com.ca58a.pdf

Bài viết này cố gắng tập hợp các ý tưởng chính thường gặp trong các bài toán chuyển động. Mỗi ý tưởng, đều có bài tập minh họa kèm theo.


Xem trước tài liệu Ý tưởng giải toán chuyển động