[RAR] Hiện file và thư mục bị ẩn do virut

Đặng Quốc Thư Upload ngày 09/10/2014 15:52

File Hiện file và thư mục bị ẩn do virut RAR thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của Đặng Quốc Thư liên quan đến Hiện file, thư mục, bị ẩn do virut, Hiện file và thư mục bị ẩn do virut.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 366 lượt.


Hiện file và thư mục bị ẩn do virut
setthuoctinhfodervafile.thuvienvatly.com.d5b44.rar

Máy tinh của bạn đã từng bị virut tấn công, sau khi diệt virut xong thì 1 số file và thư mục của bạn có thể bị ẩn, phần mềm này sẽ giúp các bạn đặt lại thuộc tính cho những file và thư mục bị ẩn đó