[Word] Dạy bài sóng cơ theo định hướng phát triển năng lực

Bui Hong Doan Upload ngày 09/10/2014 15:53

File Dạy bài sóng cơ theo định hướng phát triển năng lực Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của Bui Hong Doan liên quan đến Dạy bài sóng cơ, theo định hướng, phát triển năng lực, Dạy bài sóng cơ theo định hướng phát triển năng lực.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 3,849 lượt.


Dạy bài sóng cơ theo định hướng phát triển năng lực
sOng-cO-vA-sU-truyEn-sOng.thuvienvatly.com.8186f.doc


Xem trước tài liệu Dạy bài sóng cơ theo định hướng phát triển năng lực