[PPT] Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ

Trần Quốc Lâm - BMT Upload ngày 18/10/2014 10:22

File Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ PPT thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Trần Quốc Lâm - BMT liên quan đến Chu trình, nhiên liệu hạt nhân, Quản lý rác thải phóng xạ, Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 336 lượt.


Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ
no2radioactive-waste-managementkozaki.thuvienvatly.com.681bf.ppt

Bài giảng của Giáo sư Tamotsu Kozaki-Division of Energy and Environmental systems Graduate School of Engineering Hokkaido UniversityJapan  


Xem trước tài liệu Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ