[PDF] Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động)

Trần Duy Thành - Đăk Lăk Upload ngày 24/10/2014 13:15

File Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động) PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Trần Duy Thành - Đăk Lăk liên quan đến Dạy học theo năng lực, Xây Dựng Chủ Đề Tích hợp, Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 3,539 lượt.


Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động)
huongdanxaydunghoatdong.thuvienvatly.com.82577.pdf

Mô hình xây dựng chủ đề tích hợp (các vấn đề liên quan đến hoạt động).


Xem trước tài liệu Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp