[PPT] Dòng điện trong kim loại

Nguyễn Ngọc Vinh Upload ngày 06/11/2014 10:45

File Dòng điện trong kim loại PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Nguyễn Ngọc Vinh liên quan đến Dòng điện, trong kim loại, Dòng điện trong kim loại.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/11/2014 và cho đến giờ nó được tải về 3,674 lượt.


Dòng điện trong kim loại
dong-dien-trong-kim-loaingvinhk18.thuvienvatly.com.0bfeb.ppt


Xem trước tài liệu Dòng điện trong kim loại