[PPT] Sự rơi tự do

thanh huyen Upload ngày 06/11/2014 18:54

File Sự rơi tự do PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của thanh huyen liên quan đến Sự rơi tự do, Sự rơi tự do.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/11/2014 và cho đến giờ nó được tải về 868 lượt.


Sự rơi tự do
roitudo.thuvienvatly.com.a3dbf.ppt


Xem trước tài liệu Sự rơi tự do