[PDF] Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm

Đỗ Ngọc Hà Upload ngày 19/11/2014 11:06

File Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Đỗ Ngọc Hà liên quan đến Hệ thức vàng, bài toán sóng âm, Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/11/2014 và cho đến giờ nó được tải về 2,006 lượt.


Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm
mothethucvanggiaivanbaisongam.thuvienvatly.com.e2e93.pdf


Xem trước tài liệu Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm