[PPT] Bài 4: Bản vẽ các khối hình học

Trần Hữu Tường Upload ngày 24/12/2014 11:46

File Bài 4: Bản vẽ các khối hình học PPT thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Trần Hữu Tường liên quan đến Bài 4: Bản vẽ các khối hình học, Bài 4, Bản vẽ, các khối hình học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/12/2014 và cho đến giờ nó được tải về 225 lượt.


Bài 4: Bản vẽ các khối hình học
bai-4-ban-ve-cac-khoi-hinh-hoc.thuvienvatly.com.e3359.ppt


Xem trước tài liệu Bài 4, Bản vẽ, các khối hình học