[JPG] Hướng dẫn giải đề HSG QG 2015 môn Vật lý- câu3 -vòng 1- Trương Đình Hùng

Trương Đình Hùng Upload ngày 09/01/2015 22:14

File Hướng dẫn giải đề HSG QG 2015 môn Vật lý- câu3 -vòng 1- Trương Đình Hùng JPG thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia của Trương Đình Hùng liên quan đến Hướng dẫn giải, đề HSG QG 2015, môn Vật lý, câu3 -vòng 1, Trương Đình Hùng, Hướng dẫn giải đề HSG QG 2015 môn Vật lý- câu3 -vòng 1- Trương Đình Hùng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/01/2015 và cho đến giờ nó được tải về 872 lượt.


Hướng dẫn giải đề HSG QG 2015 môn Vật lý- câu3 -vòng 1- Trương Đình Hùng
dap-an-hsg-qg-2015-vatly-cau3.thuvienvatly.com.3b954.JPG