[PDF] Chuyên đề hình không gian

Nguyễn Đình Dũng Upload ngày 12/01/2015 07:04

File Chuyên đề hình không gian PDF thuộc chuyên mục Toán học của Nguyễn Đình Dũng liên quan đến Chuyên đề, hình không gian, Chuyên đề hình không gian.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/01/2015 và cho đến giờ nó được tải về 598 lượt.


Chuyên đề hình không gian
hhkg.thuvienvatly.com.51b0f.pdf

Chuyên đề viết về hình học không gian cổ điển, lớp 11 và đầu lớp 12 . Là câu bắt buộc trong mấy câu bắt buộc , các bạn năm nay đậu lớn nhé!


Xem trước tài liệu Chuyên đề hình không gian