[PDF] 50 câu trắc nghiệm Cơ lượng tử của SP Lý K36 (tham khảo)

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 03/02/2015 06:02

File 50 câu trắc nghiệm Cơ lượng tử của SP Lý K36 (tham khảo) PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Lê Anh liên quan đến 50 câu trắc nghiệm, Cơ lượng tử, SP Lý K36, 50 câu trắc nghiệm Cơ lượng tử của SP Lý K36.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/02/2015 và cho đến giờ nó được tải về 445 lượt.


50 câu trắc nghiệm Cơ lượng tử của SP Lý K36 (tham khảo)
inclt.thuvienvatly.com.b4b05.pdf

 Đề thi do bạn Mai Thanh Hiệp (SV khóa K36 - ĐHSP TpHCM) biên soạn trước kì thi cuối kì môn Cơ lượng tử, đề thi chỉ mang tính chất tham khảo (không chính thức)


Xem trước tài liệu 50 câu trắc nghiệm Cơ lượng tử của SP Lý K36