[Word] Kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi – phần điện trường của các vật nhiễm điện

Ngô Quý Cẩn Upload ngày 15/03/2015 08:27

File Kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi – phần điện trường của các vật nhiễm điện Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Ngô Quý Cẩn liên quan đến Kinh nghiệm, luyện thi học sinh giỏi, điện trường,các vật nhiễm điện, Kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi – phần điện trường của các vật nhiễm điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 1,116 lượt.


Kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi – phần điện trường của các vật nhiễm điện
sang-kien-2011-2012-thpt-cu.thuvienvatly.com.b5ec3.doc

Thưa các đồng chí và các em, từ lâu việc tìm kiếm, phát hiện, và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý đã trở thành quan trọng với tất cả chúng ta. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” vậy ta phải làm thế nào để tìm ra được những tài năng nhỏ bé khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Hàng năm công việc tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi các cấp cũng lại là việc quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan giáo dục từ cấp trường, Sở, cho tới cấp Bộ... Theo sự phát triển của khoa học công nghệ nước nhà, đặc biệt là ngành khoa học vật lý, nước ta cần rất nhiều những nhà vật lý có đủ trình độ năng lực có thể góp sức vào công cuộc chuyển biến của đất nước.

 


Xem trước tài liệu Kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi – phần điện trường của các vật nhiễm điện