[PDF] Physics for Everyone - Book 1 - Physical Bodies

Phan Minh Tien Upload ngày 09/03/2015 07:54

File Physics for Everyone - Book 1 - Physical Bodies PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Phan Minh Tien liên quan đến Physics for Everyone, Book 1, Physical Bodies, Physics for Everyone - Book 1 - Physical Bodies.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 758 lượt.


Physics for Everyone - Book 1 - Physical Bodies
physics-for-everyone-book1.thuvienvatly.com.125d1.pdf

Đây là quyển 1: Các vật thể Vật lý trong bộ 4 quyển Vật lý đại chúng của L.D.Landau và A.I.Kitaigorodxki. Sách này đã được dịch sang tiếng Việt do nhà xuất bản Mir 1984


Xem trước tài liệu Physics for Everyone - Book 1 - Physical Bodies