[Word] Thuyết mới về vật lý học

NGUYỄN DUY THỌ ( NGUYỄN VĂN THỌ ) Upload ngày 15/06/2009 18:50

File Thuyết mới về vật lý học Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của NGUYỄN DUY THỌ ( NGUYỄN VĂN THỌ ) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 737 lượt.


Thuyết mới về vật lý học

 

Thuyết: Vật lý "Hạt - Trường thống nhất" căn cứ vào các dữ liệu thực tế, xây dựng trên nguyên tắc các bản chất, tính chất thực của vật chất, thống nhất các dạng tương tác vật lý, hoá học, các quy luật vận động của tự nhiên, lấy vật chất thực làm chủ thể của thuyết, xây dựng mô hình vật chất từ sơ khai đến sự tổng hợp phong phú hiện tại. Thuyết xây dựng nên các mô hình, cấu hình của tất cả các dạng tổ hợp vật chất, nêu ra các giới hạn tồn tại, các khả năng có thể có cũng như căn cứ vào đó dự đoán các hướng phát triển, tìm kiếm, khám phá thế giới vật chất.

TVVL: Tài liệu mang tính chất tham khảo.


Xem trước tài liệu