[Word] Giáo án Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Đỗ Văn Thuần Upload ngày 15/03/2015 22:15

File Giáo án Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Đỗ Văn Thuần liên quan đến Giáo án, Động lượng, Định luật bảo toàn động lượng, Giáo án Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 892 lượt.


Giáo án Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
dong-luong.thuvienvatly.com.79546.doc

Đây là giáo án mới soạn theo hướng phát triển năng lực HS 


Xem trước tài liệu Giáo án Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng