[Word] Giáo án: Công và công suất

Đỗ Văn Thuần Upload ngày 15/03/2015 22:15

File Giáo án: Công và công suất Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10 của Đỗ Văn Thuần liên quan đến Giáo án, Công, công suất, Giáo án: Công và công suất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 440 lượt.


Giáo án: Công và công suất
cong-va-cong-suat.thuvienvatly.com.f28f8.doc

Đây là giáo án mới soạn theo hướng phát triển năng lực HS 


Xem trước tài liệu Giáo án: Công và công suất