[PPT] Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên)

Thuý Nguyên Upload ngày 11/04/2009 21:41

File Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Thuý Nguyên liên quan đến tan sac, anh sang, bai giang, thuy nguyen, Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,009 lượt.


Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên)


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên)