[Word] Giáo án: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Đỗ Văn Thuần Upload ngày 19/03/2015 12:01

File Giáo án: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Đỗ Văn Thuần liên quan đến Giáo án, Phương trình trạng thái, khí lí tưởng, Giáo án: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 399 lượt.


Giáo án: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
phuong-trinh-trang-thai.thuvienvatly.com.cf385.doc

 Đây là giáo án mình mới soạn theo hướng tiếp cận năng lực HS


Xem trước tài liệu Giáo án: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng