[Word] Giáo án: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Đỗ Văn Thuần Upload ngày 19/03/2015 12:00

File Giáo án: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Đỗ Văn Thuần liên quan đến Giáo án, Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, Giáo án: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 540 lượt.


Giáo án: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
chat-ran-ket-tinh-va-chat-ran-vo-dinh-hinh.thuvienvatly.com.1fce1.doc

 Đây là giáo án mình mới soạn theo hướng tiếp cận năng lực HS


Xem trước tài liệu Giáo án: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình