[PDF] Đề thi tuyển sinh 10 Khối chuyên Lí ĐH KHTN TPHCM

nguyen chi trung Upload ngày 15/06/2009 19:32

File Đề thi tuyển sinh 10 Khối chuyên Lí ĐH KHTN TPHCM PDF thuộc chuyên mục Đề tuyển sinh vào lớp 10 của nguyen chi trung liên quan đến de tuyen sinh, lop 10, dai hoc khtn, Đề thi tuyển sinh 10 Khối chuyên Lí ĐH KHTN TPHCM.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,935 lượt.


Đề thi tuyển sinh 10 Khối chuyên Lí ĐH KHTN TPHCM

 


Xem trước tài liệu Đề thi tuyển sinh 10 Khối chuyên Lí ĐH KHTN TPHCM