[PDF] SIÊU PHẨM LUYỆN THI 2015 - VŨ DUY PHƯƠNG

VŨ DUY PHƯƠNG Upload ngày 08/04/2015 13:26

File SIÊU PHẨM LUYỆN THI 2015 - VŨ DUY PHƯƠNG PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của VŨ DUY PHƯƠNG liên quan đến SIÊU PHẨM, LUYỆN THI 2015, VŨ DUY PHƯƠNG, SIÊU PHẨM LUYỆN THI 2015 - VŨ DUY PHƯƠNG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2015 và cho đến giờ nó được tải về 4,215 lượt.


SIÊU PHẨM LUYỆN THI 2015 - VŨ DUY PHƯƠNG
36-chuyEn-DE-thn-tOc---chuyen-de-do-thi.thuvienvatly.com.9ce17.pdf

DANH MỤC 36 CHUYÊN ĐỀ THẦN TỐC 1. Tính nhẩm vận tốc theo li độ 2. Đọc nhanhđồ thị hàm điều hòa 3. Tính nhẩm thời gian 4. Quãng đường dài nhất “ 6; 4; 3 -1; 2; 3” 5. Quãng đường theo tứ nguyên chu kỳ 6. Thời gian nén giãn “2; 3; 5 – 1,2,3” 7. Điều kiện dao động 8. Tổng hợp dao động - 5 trường hợp đặc biệt 9. Biên độ sóng dừng “1; 2; 3 – 12; 8; 6” 10. Tam anh thần tốc trong điện học 11. Tính nhẩm bước sóng khi C biến thiên 12. Bước sóng – bộ linh kiện 13. Tính điện trở theo góc lệch pha 14. Cường độ dòng điện, độ lệch pha, công suất – 3 bộ số 15. Đối xứng 16. Giới hạn quang điện 17. Uh 18. VLHN (phóng xạ - tóm tắt cho nhanh) Trên dưới 30s mỗi câu 19. Dụng bình 20. mượn trả  21. vuông pha – cực đại 22. cung dư – tần suất đơn giản 23. vấn đề 1 24. tính biên độ theo phương trình độc lập x, v 25. tính biên độ theo phương trình độ lập x1 ; x2 26. chu kỳ con lắc trong xe xuống dốc 27. chiều lòng người đẹp 28. cộng hưởng đơn giản 29. tuần hoàn của sóng cơ học 30. phân bố năng lượng 31. vân lồi, lõm, vuông pha 32. Điểm đặc biệt trên đoạn O1O2 33. Giá trị tức thời – vuông pha độc lập 34. So sánh trở 35. Giao thoa, tán sắc ánh sáng 36. Quang tử - hạt nhân


Xem trước tài liệu SIÊU PHẨM LUYỆN THI 2015 - VŨ DUY PHƯƠNG