[Word] Giáo án Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hidro

Phạm Hoàng Đạo Upload ngày 24/04/2015 00:01

File Giáo án Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hidro Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của Phạm Hoàng Đạo liên quan đến Giáo án, Mẫu nguyên tử Bo, Quang phổ của nguyên tử hidro, Giáo án Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hidro.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/04/2015 và cho đến giờ nó được tải về 892 lượt.


Giáo án Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hidro
maunguyentubonangcao.thuvienvatly.com.8159a.docx


Xem trước tài liệu Giáo án Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hidro