[PPT] Infrared radiation

Phan Thị Dừa Upload ngày 02/07/2009 15:06

File Infrared radiation PPT thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Phan Thị Dừa liên quan đến Infrared radiation, Infrared radiation.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 684 lượt.


Infrared radiation

 

diationdaay là 1 bài semina do chúng tớ làm. hihi


Xem trước tài liệu Infrared radiation