[PPT] Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái)

Nguyễn Ngọc Thái-THPT Chuyên Nguyễn Du Upload ngày 11/04/2009 21:03

File Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Nguyễn Ngọc Thái-THPT Chuyên Nguyễn Du liên quan đến lang kinh, khuc xa, anh sang, bai giang, nguyen ngoc thai, Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 993 lượt.


Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái)

 


Xem trước tài liệu Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái)