[Word] Bàn về câu sai trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 6

Trần Minh Trí Upload ngày 11/06/2015 08:22

File Bàn về câu sai trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 6 Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Trần Minh Trí liên quan đến Bàn về câu sai, trong đề thi thử, ĐHSP Hà Nội, lần 6, Bàn về câu sai trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 6.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/06/2015 và cho đến giờ nó được tải về 891 lượt.


Bàn về câu sai trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 6
cau-22-de-thi-thu-Dai-hoc-su-pham-ha-noi-lan-6-dung-hay-sai.thuvienvatly.com.9602c.docx

Câu quạt điện trong đề thi thử lần 6 ĐHSP Hà Nội, cùng một số câu tương tự trong tài liệu của các thầy đã up lên trang tài nguyên tôi cho là sai đề, không giải được. Mong các bạn tranh luận, góp ý. Cám ơn


Xem trước tài liệu Bàn về câu sai trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 6