[Word] Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch

YẾN Upload ngày 22/06/2015 11:44

File Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân của YẾN liên quan đến Phản ứng, phân hạch, nhiệt hạch, Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/06/2015 và cho đến giờ nó được tải về 891 lượt.


Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch
buoi1-phanungphanhachnhiethach.thuvienvatly.com.b5cc2.doc


Xem trước tài liệu Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch