[Word] Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa (Bản vẽ word)

Anh Quan Upload ngày 15/06/2015 08:30

File Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa (Bản vẽ word) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Anh Quan liên quan đến Đường tròn, lượng giác, dao động điều hòa, Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/06/2015 và cho đến giờ nó được tải về 3,025 lượt.


Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa (Bản vẽ word)
ng-tron-lg.thuvienvatly.com.97db4.docx


Xem trước tài liệu Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa