[PPT] Thấu kính (Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh Chi)

Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh chi Upload ngày 11/04/2009 21:10

File Thấu kính (Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh Chi) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh chi liên quan đến thau kinh, bai giang, bui tri hiep, Thấu kính (Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh Chi).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 953 lượt.


Thấu kính (Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh Chi)


Xem trước tài liệu Thấu kính (Bùi Trí Hiệp_THPT Mạc Đỉnh Chi)