[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 1: Dao động điều hòa

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 24/07/2015 10:09

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 1: Dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2015 và cho đến giờ nó được tải về 536 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 1: Dao động điều hòa
bai-1.thuvienvatly.com.db46c.pdf

Tóm tắt lí thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập và hệ theeongs bài tập tắc nghiệm "Đại cương về dao động điều hòa" 


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016