[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 2: Con lắc lò xo

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 25/07/2015 22:37

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 2: Con lắc lò xo PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Con lắc lò xo, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 2: Con lắc lò xo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/07/2015 và cho đến giờ nó được tải về 451 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 2: Con lắc lò xo
bai-2.thuvienvatly.com.cbb8d.pdf

Tóm tắt lý thuyết, phân loại, phương pháp giải các dạng bài tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về con lắc lò xo. 


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 2: Con lắc lò xo