[Word] Chuyên đề nhiệt động lực học

lê hồng thanh Upload ngày 25/07/2015 22:39

File Chuyên đề nhiệt động lực học Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của lê hồng thanh liên quan đến Chuyên đề, nhiệt động lực học, Chuyên đề nhiệt động lực học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/07/2015 và cho đến giờ nó được tải về 1,288 lượt.


Chuyên đề nhiệt động lực học
chuyEn-DE-cO-sO-cUa-nhiEt-DOng-lUc-hOc-2.thuvienvatly.com.da52d.doc

 

Nhiệt động lực học( NĐLH), là ngành học của vật lí xuất hiện từ đầu thế kỉ XIX. ban đầu, NĐLH nghiên cứu sự chuyển động thành công cơ học, để làn cở sở lí thuyết cho hoạt động của động cơ nhiệt. Ngày nay NĐLH phát triển và nghiên cứu một đối tượng rộng hơn , đó là sự liên quan giữa các dạng năng lượng khác nhau và ảnh hưởng của sự liên quan đó tới tính chất của các vậy. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn lí thuyết và nắm chắc các phương pháp giải bài tập còn hạn chế nếu chỉ dừng lại khi chỉ học trong sách giáo khoa. Với những quá trình phức tạp, chu trình , đoạn nhiệt thì khó có thể giải được. Để cung cấp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo và học tập , mình tóm tắt lại nội dung trong sách giáo khoa , bổ xung thêm những nội dung nâng cao chuyên sâu, và một số bài tập ở dạng tổng quát.


Xem trước tài liệu Chuyên đề nhiệt động lực học