[Word] Sóng cơ theo chuyên đề

Nguyễn Hà Thiện Upload ngày 31/07/2015 07:22

File Sóng cơ theo chuyên đề Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Hà Thiện liên quan đến Sóng cơ, theo chuyên đề, Sóng cơ theo chuyên đề.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/07/2015 và cho đến giờ nó được tải về 1,230 lượt.


Sóng cơ theo chuyên đề
2-sOng-cO-hOc-2015---lOp-luyEn-DE-cO-bAn.thuvienvatly.com.c72c0.docx


Xem trước tài liệu Sóng cơ theo chuyên đề