[Word] Bồi dưỡng năng khiếu vật lí cho HSPT bằng thí nghiệm (GS. Đàm Trung Đồn)

Đàm Trung Đồn Upload ngày 02/07/2009 16:06

File Bồi dưỡng năng khiếu vật lí cho HSPT bằng thí nghiệm (GS. Đàm Trung Đồn) Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Đàm Trung Đồn liên quan đến boi duong, nang khieu, thi nghiem, dam trung don, Bồi dưỡng năng khiếu vật lí cho HSPT bằng thí nghiệm (GS. Đàm Trung Đồn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,424 lượt.


Bồi dưỡng năng khiếu vật lí cho HSPT bằng thí nghiệm (GS. Đàm Trung Đồn)

 


Xem trước tài liệu Bồi dưỡng năng khiếu vật lí cho HSPT bằng thí nghiệm (GS. Đàm Trung Đồn)