[PDF] Ma trận đề thi (Kì thi quốc gia) dự đoán như thần

Đậu Quang Dương Upload ngày 04/08/2015 09:39

File Ma trận đề thi (Kì thi quốc gia) dự đoán như thần PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Đậu Quang Dương liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 950 lượt.


Ma trận đề thi (Kì thi quốc gia) dự đoán như thần
ma-tran-de-2015thuvienvatlycomba98c42453.thuvienvatly.com.c590d.pdf

Sau kì thi THPT vừa qua tôi phát hiện được sự dự đoán như thần của Sở GD - ĐT của tỉnh Thái Nguyên 


Xem trước tài liệu